מזל טוב

[…]

be תורה

[…]

the boy and I

[…]

giving and taking

[…]